دربارۀ معدنکیت

معدنکیت به عنوان فروشگاهی بر خط (آنلاین)، مفتخر است که میزبانی شما مشتریان گرامی را بر عهده گرفته است. هدف از تشکیل معدنکیت ، ارائۀ محصولات و ملزومات مورد استفاده در پروژه های معدنی، اعم از روباز و زیر زمینی است. البته شما می دانید که این لوازم بعضاً در پروژه های عمرانی نظیر احداث راه، سد و تونل نیز کاربرد دارند. بنابراین گسترۀ توزیع این محصولات از دایرۀ معدن کاری فراتر می رود.

همچنین به موازات انجام امورِ مشروحِ فوق، سعی کرده ایم با تولید محتوای فنی در زمینه های  مورد نیاز مشتریان محترم، اتمسفر حاکم بر این وب سایت را از تجارت صِرف رها ساخته و آموزه هایی از دانش را نیز به کار گیریم. 

توضیح این نکته ضروری است که برخی مطالبِ ارائه شده برای نخستین بار به زبان فارسی گردآوری و ترجمه شده است و هدف از آن، ارتقاء هر چند مختصرِ دانش فنی و مدرن در زمینۀ مهندسی معدن و فعالیت های وابسته به آن است.

ما در این مجموعه برآنیم تا ضمن بهره برداری خویش از فضای کسب و کار، با رهنمون ساختن شما جهت انتخابی درست از لوازم و تجهیزات مورد نظر و به تبع آن دستیابی به اهداف مطلوب، شما را همراهی نماییم.