سرمته ها در سیستم حفاری چکش بالا Top Hammer

سرمته ها در سیستم حفاری چکش بالا (Top Hammer)

/top-hammer-bits

سرمته (Bit) آخرین عضو رشته حفاری (به متعلقات و اجزای نصب شده روی دکل دستگاه، رشته حفاری  یا Drill String می گویند.) در انتهایی ترین نقطه چال است و از ارکان عملیات حفاری محسوب می شود. سرمته عمل برش و سایش و نفوذ در سازندها و ساختارهای سنگی را مستقیما به عهده دارد و  به همین علت از عمر کمتر و فرسودگی بیشتری نسبت به بقیه قطعات حفاری برخوردار است ... (جهت مطالعۀ ادامۀ مطلب، روی عنوان بالا کلیک نمایید.)